आंबेगाव तालुक्यातील १६ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न कळमजाई उपसा योजनेने निकाली 


आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील १६ गावांचा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आता कळमजाई शेती उपसा जलसिंचन योजनेने मार्गी लागला आहे

AdvertisementSource link

Advertisement